Obróbka skrawaniem – rodzaje obróbki

Obróbka skrawaniem jako precyzyjna obróbka metali

 

Obróbka skrawaniem jest to metoda obrabiania metalu, przy pomocy której, możemy wytworzyć konkretny detal. Pozwala ona uzyskać zamierzony, w tym też nawet skomplikowany, kształt przedmiotu, jego odpowiednie wymiary oraz przewidywaną gładkość powierzchni. Proces polega na usunięciu nadmiaru materiału w postaci wiór. Stąd też nazywany jest obróbką wiórową. Sukcesywne usuwanie warstw tworzywa odbywa się przy pomocy narzędzi skrawających. Są one zamontowane w specjalnych maszynach, zwanych obrabiarkami. Drugim rodzajem obróbki skrawaniem jest tak zwana obróbka ścierna. Ta z kolei polega na małej głębokości skrawania. Zaś wykorzystywane w niej narzędzia stanowią najczęściej luźne ziarna lub tarcze, pasty, osełki oraz papiery ścierne. Postępowanie z kształtowaniem elementu zwykle zawiera się w trzech fazach. Pierwsza, czyli. skórowanie, jest tzw. obróbką wstępną, która ma na celu usunięcie zewnętrznej warstwy materiału. Dalej następuje nadanie pożądanego kształtu, stąd nazywa się obróbką kształtującą. Ostatni zaś etap, czyli wykańczający pozwala na uzyskanie ostatecznych wymiarów i właściwej chropowatości wierzchniej warstwy.

 

Rodzaje obróbki skrawaniem

 

Przedmioty wykonane z użyciem wspomnianej metody możemy spotkać w praktyce, w zasadzie wszędzie. Najczęściej kojarzone są z częściami samochodowymi, częściami maszyn rolniczych i budowlanych, ale również występują w podstawowym sprzęcie gospodarstwa domowego. W zależności od zapotrzebowania na uzyskanie odpowiedniego kształtu wyróżniamy następujące rodzaje obróbki metali:

Frezowanie – może być stosowane zarazem do powierzchni płaskich, jak również do elementów kształtowych, np. rowków, kanalików czy kół zębatych.

Wiercenie – podstawowa metoda wykonywania otworów.

Rozwiercanie – rodzaj obróbki do kształtowania wstępnie wywierconych lub odlanych otworów walcowych.

Toczenie – najczęściej służy do obrabiania przy pomocy tokarki powierzchni zewnętrznych lub wewnętrznych (wytaczanie) przedmiotów w postaci brył obrotowych.

Dłutowanie – jest to metoda uzyskiwania kształtów nieobrotowych, np. uzębienia kół, krzywek lub rowków poprzez skrawanie materiału nożem umocowanym do suwaka wykonującego ruch pionowy bądź poziomy posuwisto-zwrotny.

Struganie – pozwala uzyskać elementy podobne jak proces dłutowania, metodą strugania: wzdłużnego, poprzecznego i pionowego.

 

Materiały poddane obróbce skrawaniem

 

Najczęściej obrabianym materiałem przy zastosowaniu różnych metod obróbki wiórowej jest na przykład stal. To obecnie bardzo popularne tworzywo konstrukcyjne, mające niekończące się zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w budownictwie. Konstrukcje stalowe, ze względu na swoje niezwykłe parametry wytrzymałościowe, stanowią podstawę mebli, wiat, mostów i również wysokościowych obiektów budowlanych. Tak więc stale konstrukcyjne typu płaskowniki, teowniki czy blachy również podlegają obróbce skrawaniem. Ponadto dużo elementów wytwarzanych jest ze stali nierdzewnych oraz, nieco bardziej trudnych w obróbce, stali hartowanych. Innymi zaś materiałami są żeliwo lub metale nieżelazne, np. aluminium czy miedź.

 

Obróbka skrawaniem – zalety

 

Tradycyjne metody obróbki skrawaniem posiadają wiele różnych zalet. Niewątpliwą ich korzyścią jest często najbardziej ekonomiczna forma pozyskiwania elementów konstrukcyjnych. Równie ważna jest możliwość uzyskania bardzo wielu różnorodnych kształtów z wysoką dokładnością. Ponadto przedmioty obrabiane mogą być zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej przy powtarzalnej precyzji. Największą z zalet jest oczywiście sposobność wykonania prac, które nie były możliwe do wykonania metodą ręczną. Dlatego też jest to bardzo popularny i powszechnie stosowany sposób obróbki podczas wytwarzania przeróżnych części składowych i przedmiotów użytkowych. Ponadto współczesne obrabiarki są znacznie bardziej wydajne i precyzyjne, aniżeli dawniejsze urządzenia.

Zamieszczono w: Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.